Сумарна потужність металургійних агрегатів заводу «Укрсплав» для утилізації свинцю з відпрацьованих акумуляторів та виробництва свинцю та свинцевих сплавів складає:

Ми
- найбільший завод з виробництва та переробки свинцю в Україні.

Підприємство з виробництва свинцю та свинцевих сплавів ТОВ «Укрсплав» було створено у місті Дніпропетровськ (тепер Дніпро) в жовтні 2001 року.

ТОВ «Укрсплав» — це сертифіковане металургійне підприємство, яке спеціалізується на відновленні свинцю з відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторних батарей та інших відходів, що містять свинець.

Оскільки в Україні відсутні умови для промислового видобутку свинцевмісних руд, одним зі способів задоволення внутрішнього попиту на свинець та свинцеві сплави є відновлення його з вторинних відходів, зокрема, з відпрацьованих акумуляторів.

Загальна потужність металургійних агрегатів заводу «Укрсплав» для утилізації свинцю з відпрацьованих акумуляторів та виробництва свинцю та свинцевих сплавів складає 20 000 тонн на рік.

Підприємство є найбільшим виробником свинцю та сплавів на його основі в Україні. Об’єм середньорічного використання свинцевого лому становить 31 000-32 000 тонн.

Технологія ТОВ «Укрсплав» з відновлення свинцю з відпрацьованих акумуляторів та всіх інших видів вторинних свинцевих відходів, які виникають від українських та зарубіжних ломозаготівель, розроблена з використанням найкращих світових технічних та екологічних досягнень у цій галузі.

Технические и технологические решения, реализованные в ТОВ «Укрсплав» при проектировании и строительстве предприятия, позволяют в настоящее время выполнять полный спектр возможных заказов, удовлетворяющих по качеству, как отечественных, так и зарубежных потребителей, решая при этом все проблемы санитарно-экологического и гигиенического обеспечения персонала и защиты окружающей среды.

Технічні та технологічні рішення, втілені в ТОВ «Укрсплав» під час проектування та будівництва підприємства, дозволяють в даний час виконувати повний спектр можливих замовлень, що задовольняють якість, як вітчизняних, так і іноземних споживачів, вирішуючи при цьому всі питання санітарно-екологічного та гігієнічного забезпечення персоналу та охорони навколишнього середовища.

Наші працівники забезпечуються спецодягом та взуттям, респіраторами та мийними засобами. Найкращі молоді працівники здобули вищу металургійну освіту за рахунок підприємства. Всі робітники щорічно проходять безкоштовне медичне обстеження та рентгенографію.

Hola